58005 - Το εμβόλιο

Ν. Λυγερός

Το εμβόλιο
χρειάζεται
δύο δόσεις
για να είναι
αποτελεσματικό
έτσι όσοι
επιλέγουν
να μην το κάνουν
θα είναι ένοχοι
για ένα έγκλημα.