58006 - Ενώ η Κίνα

Ν. Λυγερός

Ενώ η Κίνα
είχε πει
παντού
ότι αφάνισε
την πανδημία
που είχε
παράγει
και πάλι
είναι σε φάση
εγκλεισμού.