58009 - Η βάση δεδομένων

Ν. Λυγερός

Η βάση δεδομένων
πρέπει να είναι
έξυπνη
για να μπορέσει
να διαχειριστεί
την πολλαπλότητα
των γνώσεων
που έχουμε
ανάγκη
πολυκυκλικά.