58010 - Το στρατηγικό εμβόλιο

Ν. Λυγερός

Το στρατηγικό εμβόλιο
θα αποδείξει
όλο και περισσότερο
την ανθεκτικότητά του
και ότι αποτελεί
κυρίαρχη
στρατηγική
ενάντια
στην εξάπλωση
της πανδημίας.