58014 - Αν βάζεις

Ν. Λυγερός

Αν βάζεις
μόνος σου
εμπόδια
στη ζωή σου
μην ξαφνιάζεσαι
αν υποφέρεις
γιατί
δεν έχεις
ανάγκη
από εχθρούς
που είναι
δογματικοί.