58015 - Πριν 

Ν. Λυγερός

Πριν
την απελευθέρωση
πρέπει
να περάσεις
από τη φάση
της απεξάρτησης
η οποία
είναι απαραίτητη
για τα εμπόδια
που παράγει
η κοινωνία
της λήθης.