58021 - Ο μαθητής

Ν. Λυγερός

Ο μαθητής
δεν ξέρει
πως ν’ αγαπήσει
τόσους ανθρώπους
έτσι επέλεξε
ν’ αγαπήσει
αυτόν
που είναι
ικανός
να το κάνει
για όλους.