58024 - Το ιερό

Ν. Λυγερός

Το ιερό
δεν είναι
μόνο θέμα
της πίστης
αλλά
και της αξίας
για την Ανθρωπότητα
γι’ αυτό
μη ξαφνιάζεσαι
που λειτουργεί
σε ευρύτερο
πλαίσιο.