58026 - Ενώ πίστευε

Ν. Λυγερός

Ενώ πίστευε
ότι ήταν το τέλος
ήρθε η συνέχεια
που ήταν
ακόμα
πιο έντονη
γιατί
δεν υπήρχε
κανένα όριο
στην απελευθέρωση
από τα δεσμά.