58029 - Το πράσινο μάρμαρο

Ν. Λυγερός

Το πράσινο μάρμαρο
δεν είναι
μόνο υλικό
για μας,
είναι
κομμάτι
ιστορίας
που σχετίζεται
με τον Ελληνισμό
για την υποστήριξη
του δώρου
της Ανθρωπότητας.