58030 - Η πολλαπλότητα

Ν. Λυγερός

Η πολλαπλότητα
γίνεται
χειροπιαστή
όταν δεν σταματάς
την υπέρβαση
μετά το τέλος
γιατί θέλεις
να δεις
τη συνέχεια
του έργου.