58031 - Το μοναδικό

Ν. Λυγερός

Το μοναδικό
της ουσίας
είναι
ότι μπορεί
να πολλαπλασιαστεί
χωρίς ποτέ
να εκφυλιστεί
γιατί είναι
δώρο
για την
Ανθρωπότητα.