58032 - Το γέλιο

Ν. Λυγερός

Το γέλιο
της χαράς
φάνηκε
στο πρόσωπο
όταν είδε
το γλυκό
που πεθυμούσε
το βλέμμα
μπροστά
στο θέαμα
της προσφοράς.