58035 - Στην ουσία

Ν. Λυγερός

Στην ουσία
να πηγαίνεις
χωρίς
να σπαταλάς
χρόνο
γιατί
η προσφορά
είναι
για τη χαρά
τη βαθιά.