58040 - Η αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση
είναι θεμελιακή
για να υπάρξει
η αντεπίθεση
και αυτό απαιτεί
η πρώτη
να είναι
ανθεκτική
για να είναι
η δεύτερη
αποτελεσματική.