58041 - Ο κατάλογος μουσικής

Ν. Λυγερός

Ο κατάλογος μουσικής
είναι έργο
από μόνος του
γιατί αποτελεί
μια σκληρή
καταγραφή
των συνθέσεων
που θα λειτουργήσουν
με μια γέφυρα
του Χρόνου
για το μέλλον.