58045 - Η παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η παρτιτούρα
είναι κώδικας
που θέλει
αφιέρωση
για να δείξει
τα μυστικά του
γιατί
η αποκάλυψη
δεν υπάρχει
χωρίς
μελέτη.