58048 - Με την αφίσα

Ν. Λυγερός

Με την αφίσα
κατάλαβες
το βάρος
της υπόθεσης
αφού αφορούσε
το θέμα
Humanitas
et Tempus
κι έτσι προετοιμάστηκες
για το μέλλον
της ανάγκης.