58052 - Ακολούθησες

Ν. Λυγερός

Ακολούθησες
το μονοπάτι
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου
έτσι για πρώτη φορά
άκουσες
τη μουσική
που ακολουθεί
την απαγγελία
του Δάσκαλου
για να ζήσει
η συνέχεια.