58054 - Όταν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπεις
με τον ήχο
ακούς
και το θέαμα
που δεν σταματά
γιατί έρχεται
από το παρελθόν
για το μέλλον
λόγω ανάγκης.