58058 - Η εφαρμογή

Ν. Λυγερός

Η εφαρμογή
της σφαίρας
ήταν από την αρχή
αποτελεσματική
και χωρίς
καμιά δυσκολία
έτσι η επιφάνεια
άλλαξε υφή
κι έδωσε πρόσβαση
στην άμεση
προσέγγιση.