58089 - Με το ύφος

Ν. Λυγερός

Με το ύφος
της παράδοσης
αναγνώρισες
τα βάθη
του Χρόνου
και η εφαρμογή
του έργου
Ανθρωπότητα
και Χρόνος
άγγιξε
τους αιώνες
του Μεσαίωνα.