58090 - Με τους πίνακες

Ν. Λυγερός

Με τους πίνακες
του έργου
ανακάλυψες
νέες εικόνες
της ιστορίας
που δεν ήξερες
ενώ άλλαζαν
τα δεδομένα
της ίδιας
της ζωής
λόγω
του παρελθόντος.