58099 - Το ισοκράτημα

Ν. Λυγερός

Το ισοκράτημα
έχει ένα
περιορισμό
που μπορείς
να φανταστείς
όταν νιώθεις
την πίεση
που ασκείται
για να είναι
όμορφη
η νότα.