58100 - Η πρώτη εικόνα

Ν. Λυγερός

Η πρώτη εικόνα
έδειξε
το μέγεθος
της ελευθερίας
όταν αυτή
επιτέλους
ζει
χωρίς
περιορισμούς
και συμβιβασμούς
για αυτό
που ποθεί.