58101 - Πιο κοντά

Ν. Λυγερός

Πιο κοντά
στην αλήθεια
βλέπεις
την πηγή
του φωτός
που θέλει
ν΄ αγγίξει
τον ουρανό
με δύναμη
για να καρφώσει
τα άστρα
στη νύχτα.