58102 - Η παράξενη

Ν. Λυγερός

Η παράξενη
χειρολαβή
του σπαθιού
έδειχνε
πως ήταν
έτοιμη
για τη μάχη
και την ελευθερία
μετά
την πολιορκία.