58123 - Άγγιγμα. (Dessin)

Ν. Λυγερός

Άγγιγμα. (Dessin)