58155 - Ο ρουχισμός

Ν. Λυγερός

Ο ρουχισμός
του Χριστού
την περιτομή
την εξαφανίζει
σαν θέμα
απεικόνισης
και αποφεύγει
τα προβλήματα
της μετέπειτα
ερμηνείας
σε θεολογικό
επίπεδο.