58156 - Ο Απόστολος Παύλος

Ν. Λυγερός

Ο Απόστολος Παύλος
έδωσε μάχη
θεολογική
για να αποδείξει
ότι η αγάπη
του Χριστού
είναι
πιο σημαντική
από κάθε
περιτομή
που είναι
βάρβαρη.