58157 - Η απεικόνιση

Ν. Λυγερός

Η απεικόνιση
του γυμνού
πρέπει
να είναι
πιστή
αλλιώς
εκφυλίζει
την οντότητα
και αποτελεί
πράξη
βαρβαρότητας.