58158 - Ο γυμνιστής

Ν. Λυγερός

Ο γυμνιστής
σέβεται
το κορμί
ως μέλλον
του περιβάλλοντος
αλλά το σώμα
δεν περιορίζεται
στο πέος
αλλά χρειάζεται
και ο φαλλός.