58159 - Το κορμί

Ν. Λυγερός

Το κορμί
ανήκει
στις κοινωνίες
ενώ το σώμα
είναι πάντα
της Ανθρωπότητας
λόγω
σεβασμού
της ουσίας.