58161 - Σ’ ένα σώμα

Ν. Λυγερός

Σ’ ένα σώμα
η τελειότητα
δεν μπορεί
να έχει
σχέση
με αναλογίες
διότι
όργανά του
συνεχίζουν
να εξελίσσονται
και να αλλάζουν
μέγεθος.