58168 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
προέρχεται
από το βλέμμα
το ανθρώπινο
γι’ αυτό βλέπεις
ότι οι άνθρωποι
που αγαπάς
είναι
όμορφοι
διότι
εκφράζεις
και την Ανθρωπότητα.