58170 - Η ζωή

Ν. Λυγερός

Η ζωή
έχει
καμπυλότητα,
χαρά
και απόλαυση
γι’ αυτό
μην την περιορίζεις
λόγω
δογμάτων
των κοινωνιών.