58171 - Δεν είναι μοντέλο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μοντέλο
η Ανθρωπότητα
αλλά
πολυκυκλική
διαχρονική
υπερδομή
και με αυτή
την έννοια
είναι
όμορφη.