58179 - Η νέα συμφωνία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Κυριακή: Τη σύνθεση, θέλω να την ακούσω πρώτα, μετά να έχω τις εξηγήσεις κι ύστερα να την ξανακούσω…  Σιωπή  Δεν απαντήσατε…  Χρόνος  Μήπως ζητάω πολλά;  Χρόνος  Όχι.  Χρόνος  Έχω δικαίωμα δηλαδή…  Σιωπή  Θα ήθελα και κάτι άλλο… Να βλέπω τη σύνθεση την ώρα της δημιουργίας… Κι όχι μόνο μετά… Δεν θα μιλάω βέβαια… Να, θα κάθομαι στη γωνία μου, την ξύλινη ας πούμε… Και θα σας ακούω… Γίνεται;  Χρόνος   Ε, τότε να μην είναι μόνο ένα τα όργανα για να δω και την αρμονία.   Χρόνος  Τι;  Χρόνος  Δεν τελειώσατε την παρτιτούρα; Άρα μπορώ να δω τη σύνθεση πώς την ολοκληρώνετε. Θα την ολοκληρώσετε μπροστά μου, έτσι δεν είναι; Τώρα αυτό δεν μετρά για χάρη … Μη μου πείτε μετά ότι όλο σας ζητάω κάτι… Εγώ;  Χρόνος  Τίποτα δεν ζήτησα. Να, ούτε το θέμα του μαθήματος δεν είπα, άρα δεν μετρά, έτσι δεν είναι; Γιατί ξέρετε δεν θέλω να έχω χρέος μαζί σας, θέλω… Θέλω εσείς να μου χρωστάτε χάρες. Εντάξει;  Σιωπή.