58181 - Οι αγώνες του γέρου

Ν. Λυγερός

Βασιλική: Τι έγινε;
Κυριακή: Το ξανασκέφτηκα…
Βασιλική: Τι πράγμα;
Κυριακή: Λυπήθηκα για τον θείο κι ας ήταν τσιγγούνης…
Βασιλική: Κι εγώ. Αυτό είναι όλο;
Κυριακή: Όχι!
Βασιλική: Πες μου λοιπόν.
Κυριακή: Λυπήθηκα… Και για τη ιστορία που δεν ήξερα το υπόβαθρο…
Βασιλική: Το έμαθες όμως…
Κυριακή: Μα τόσα χρόνια μαζί και ακόμα μαθαίνουμε για προηγούμενους αγώνες.
Βασιλική: Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ το είχα προσέξει…
Κυριακή: Ναι αλλά το έγραψε πριν δεκαετίες.
Βασιλική: Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό…
Κυριακή: Επειδή είναι γέρος;
Βασιλική: Σαν τον Γέρο του Μωριά… Δεν άρχισε μαζί μας… Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα…
Κυριακή: Αυτό δεν είναι ένα θέμα…
Βασιλική: Κοντά στον γέρο μαθαίνουμε συνεχώς…
Κυριακή: Αυτό είναι αλήθεια.