58237 - Χούφτες φωτός (19). (Structure de la Romance) 

Ν. Λυγερός

Χούφτες φωτός (19). (Structure de la Romance)