58241 - Για αιώνες

Ν. Λυγερός

Για αιώνες
νομίζαμε
ότι η γλώσσα
κυριαρχεί
πάνω
στην σκέψη
αλλά τώρα
ξέρουμε
ότι δεν ισχύει
και μάλιστα
λόγω εγκεφάλου.