58245 - Οι εκτιμήσεις

Ν. Λυγερός

Οι εκτιμήσεις
στον τομέα
της νοημοσύνης
είναι σημαντικές
αν δεν θέλεις
να εκφυλίζεις
τον λόγο
και τη σκέψη
όταν αυτή
αφορά
την τέχνη.