58246 - Οι μεγαλοφυΐες

Ν. Λυγερός

Οι μεγαλοφυΐες
δεν είναι μόνο
προικισμένοι
άνθρωποι
διότι
υπάρχει
θεμελιακή
διαφορά
και όχι
μόνο
βασική.