58247 - Άλλο το επίπεδο

Ν. Λυγερός

Άλλο το επίπεδο
του Goethe
κι άλλο αυτό
του da Vinci
ή του Michelangelo
γιατί υπάρχει
διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
στον τομέα
της νοημοσύνης.