58248 - Η πιο αφηρημένη

Ν. Λυγερός

Η πιο αφηρημένη
τέχνη
δεν έχει
το επίπεδο
που απαιτεί
η φιλοσοφία
στη νοημοσύνη
γιατί
πρέπει
να δημιουργηθεί
η απαγωγή.