58249 - Η πολυπλοκότητα

Ν. Λυγερός

Η πολυπλοκότητα
του κειμένου
δεν είναι
η ίδια
στο λιμπρέτο,
το θέατρο,
το μυθιστόρημα
ή το σύγγραμμα
γιατί υπάρχουν
απαιτήσεις
απλοποίησης
λόγω τέχνης.