58250 - Τα θεμέλια

Ν. Λυγερός

Τα θεμέλια
θα τα βρεις
στις μεταγνώσεις
και τα βασικά
στις γνώσεις
και αυτή
η διαφορά
κάνει
τη διαφορά
για τις υπερδομές.