58254 - Το 1821

Ν. Λυγερός

Το 1821
δεν ήταν μόνο
η αρχή
της απελευθέρωσης
του Ελληνισμού.
Την ίδια χρονιά
γεννήθηκαν
ο Baudelaire
και ο Достоевский.
Έτσι ξέρεις
για την ουσία
της επετείου.