58255 - Το ’21 ως επέτειος

Ν. Λυγερός

Το ’21 ως επέτειος
αποτελεί
σύμβολο
ελευθερίας
και κανείς
δεν μπορεί
να το αμφισβητήσει.
Καλό είναι
να το θυμάσαι
για το μέλλον
των αγώνων
της Ανθρωπότητας.