58256 - Η Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Επανάσταση
δεν είναι εμφύλιος
αλλά απελευθέρωση
ενάντια στο ζυγό
της βαρβαρότητας
που δοκίμαζε
τον Ελληνισμό
για τέσσερις
αιώνες
χωρίς έλεος.